Tandhygienist

Hos oss träffar du Lisa, som är vår tandhygienist

Lisa är en otroligt kompetent tandhygienist och har ett nära samarbete med Alexander.
Du kan bli undersökt hos Lisa och vid minsta misstanke om att något inte är som det ska så kopplas tandläkaren in. Detsamma gäller om Alexander ser något som behöver Lisas kompetens så kommer hon in och tittar på det. Teamwork när det är som bäst helt enkelt.

Varför ska man till tandhygienisten?

Har du ordinerats att gå till tandhygienisten? Då har tandläkaren gjort den bedömningen att du till exempel har tandköttsinflammation, mycket tandsten och beläggningar, muntorrhet eller många hål i tänderna. Alla dessa exempel är diagnoser som kan leda till att du på sikt kan förlora dina tänder. Tandhygienisten har kunskaper om och är expert på att guida dig till en optimal munhälsa. Ett besök hos tandhygienisten tar lite längre tid än hos tandläkaren och ni går tillsammans igenom vad som är bäst för din munhygien, även kallad egenvård.

Ibland behöver du som patient besöka tandhygienisten flera gånger för att ta bort all tandsten som sitter under tandköttskanten, kontrollera att egenvården fungerar och att din munhälsa förbättras.