Estetisk tandvård

Estetisk tandvård

Med estetisk tandvård kan man skapa ett vackert leende.
Detta kan vara allt ifrån borttagning av yttliga eller djupare missfärgningar, till utbyte av missprydande fyllningar eller andra defekter. Även snedstående, trångställda eller glest mellan tänderna kan korrigeras, men detta görs hos en specialist, som vi då skickar en remiss till. Med dagens tandvård är möjligheterna oändliga.

Missfärgningar

Tänderna kan ibland bli fläckiga, gula, grå eller bruna. För vissa är detta ett stort socialt handikapp, vilket gör att man kan få svårt att prata, le eller äta där det finns andra människor. Men missfärgade tänder behöver inte vara faktiskt missfärgade. Det kan också vara så att åldern har tagit ut sin rätt eller att en tandersättning i form av en bro eller tandprotes är för ljus, och att den gör att övriga tänder förefaller missfärgade eller mörkare än de i själva verket är. Vi får inte glömma att vi också har olika genetiska förutsättningar för hur färgen på våra tänder blir från födseln och hur den ändras med åldrandet. Det finns dock orsaker som vi vet missfärgar tänder, detta kan vara till exempel färgstark mat, söt och sur dryck, tobak i olika former, kaffe, te och mediciner. Oavsett om du har missfärgningar på grund av det du äter eller dricker eller om det beror på genetik eller åldrandet, kan vi hjälpa dig att få ljusare tänder.

Airflow

Har du endast ytliga missfärgningar men är för övrigt nöjd med din färg på tänderna, erbjuder vi en rengöring med airflow. Det är en mycket skonsam rengöringsmetod som innebär att dina tänder saltblästras, det vill säga att tänderna poleras med en stråle vatten, luft och bikarbonat. Det är en mild och effektiv behandling som kan vara ett alternativ till tandblekning om inte missfärgningarna sitter djupt i emaljen. Behandlingen tar cirka 15 minuter och du känner dig ren och fräsch i munnen efteråt. 

Blekning

Om du har missfärgningar som ligger djupare i emaljen eller om du har en naturlig ton på tänderna som inte beror på missfärgningar, erbjuder vi tandblekning med hjälp av en peroxidgel. Peroxidgelen är en gel som med varierande styrka bleker tänderna.

Efter en grundlig undersökning av dina tänder och munstatus (måste göras för att utesluta eventuell ohälsa i munnen som kan vara till skada om man bleker tänderna), tas avtryck av dina käkar och individuella blekskenor framställs. Du kommer få grundlig information om hur du ska gå till väga. Blekningen gör du själv hemma, dag- eller nattid.

Vi har även ett alternativ med förfyllda skenor som ett alternativ.
Det material vi använder för tandblekning kommer ifrån Opalescense som är ett välkänt företag som funnits sedan 1990.

Skalfasader

Har du ojämnheter, sprickor och svåra missfärgningar där varken airflow eller blekning kan hjälpa dig, då kan vi alltid erbjuda dig skalfasader. Det är ett tunt skal av porslin som framställs individuellt för varje tand, vilken sedan cementeras fast på tanden. Passformen blir perfekt och resultatet mycket hållbart – och naturligt.